Oktylfenol i rötslam

Medelkoncentration av oktylfenol i rötslam från Henriksdal och Bromma reningsverk
Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Oktylfenol i slam mäts inte regelbundet av Stockholm Vatten AB
Indikator TEMA.6.21.31
Senast uppdaterad: 2017-01-08
Ansvarig organisation
Kontakt