PAH i sediment

Variationen inom ett område kan vara stor. Även om proverna tas på samma plats kan halterna skilja mellan två provtagningar. Värdena ska därför inte användas för att bedöma trender inom enskilda vattenområden.
PAH-halter i ytsediment (summa 16)
Vattenområde Senaste värdet (µg/g ts) Datum
Brunnsviken  4,8 2016
Drevviken  1,8 2002
Fiskarfjärden (Klubben)  2,6 2007
Fiskarfjärden (Vårberg)  0,8 2007
Fjäderholmarna  4,8 2002
Flaten  2,4 2002
Judarn  7,5 2002
Kyrkfjärden  0,5 2007
Kyrksjön  1,7 2002
Käppala  2,6 2013
Laduviken  2,8 2002
Lidingöbron  6,2 2007
Lilla Värtan  4,6 2013
Lillsjön  4,2 2002
Långsjön  3,9 2002
Magelungen  1,2 2002
Reimersholme  5,5 2002
Riddarfjärden  7,1 2013
Råcksta Träsk  6,0 2002
Rödstensfjärden  0,5 2007
Saltsjön  11 2013
Sicklasjön  3,2 2002
Stora Essingen  2,5 2002
Trekanten  14 2002
Ulvsundasjön  1,6 2013
Årstaviken  2,5 2013
Ältasjön  1,3 2002
Datakälla: Rapporter: IVL B1297 (1998), SGU (2001), IVL B1538 (2003), SGU (2010:17), Länsstyrelsen 2011:19 (2011), NIRAS sedimentprovtagning Brunnsviken (2016)

Kommentar

Halterna anges som summan av 16 PAH. Mätserien "Alla vattenområden" visar medelvärdet av de 10 provtagningsplatser som provtagits både 1997 och 2002. Medan 2007 års prover är tagna på andra provtagningsplatser.