Spridning av PAH i stadsluft

Källor till PAH i stadsluft.
Färgruta Vägtrafik
Färgruta Småskalig uppvärmning
Färgruta Båttrafik
Färgruta Energi (produktion / användning)
Datakälla: SLB analys har bidragit med data

Kommentar

Vägtrafiken är den dominerande källan tillsammans med småskalig uppvärmning.
Indikator TEMA.6.5.3
Senast uppdaterad: 2013-03-11
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt