PCB i sediment

Variationen inom ett område kan vara stor. Även om proverna tas på samma plats kan halterna skilja mellan två provtagningar. Värdena ska därför inte användas för att bedöma trender inom enskilda vattenområden.
PCB i ytsediment (summa 7)
Vattenområde Senaste värdet (ng/g ts) Datum
Brunnsviken  210 2016
Drevviken  29 2002
Fiskarfjärden (Klubben)  88 2007
Fiskarfjärden (Vårberg)  20 2000
Fjäderholmarna  75 2002
Flaten  21 2002
Görväln  17 2001
Judarn  34 2002
Kyrkfjärden  8,2 2000
Kyrksjön  16 2002
Käppala  40 2013
Laduviken  28 2002
Lidingöbron  61 2007
Lilla Värtan  50 2013
Lillsjön  160 2002
Långsjön  48 2002
Magelungen  22 2002
Reimersholme  81 2002
Riddarfjärden  540 2013
Råcksta Träsk  61 2002
Rödstensfjärden  8,2 2001
Saltsjön  140 2013
Sicklasjön  84 2002
Stora Essingen  64 2002
Trekanten  100 2002
Ulvsundasjön  90 2013
Årstaviken  100 2013
Ältasjön  18 2002
Datakälla: Rapporter: IVL B1297 (1998), SGU (2001), IVL B1538 (2003), SGU (2010:17), Länsstyrelsen 2011:19 (2011), NIRAS sedimentprovtagning Brunnsviken (2016)

Kommentar

Mätserien "Alla vattenområden" visar medelvärdet av de provtagningsplatser som provtogs både 1997 och 2002, medan 2007 års prover är tagna på andra provtagningsplatser.