Kemikalieplan 2014-2019


Foto: Lieselotte van der Meijs
Stockholms stads kemikalieplan 2014-2019
Kemikalieplanen 2014-2019 antogs i juni 2014 av kommunfullmäktige. Den innehåller 43 åtgärder inom 7 områden som ska föra stadens kemikaliearbete framåt. Här på Miljöbarometern kan du läsa vilka åtgärderna är och hur stadens verksamheter har arbetat med dem sedan 2014.

Styrdokument

Projekt KP
Senast uppdaterad: 2020-09-23
Kontakt

Mål

Stöd

Fakta

Fakta om utfasningsämnen och riskminskningsämnen

Alla kemikalier är inte skadliga och i Stockholms stads kemikalieplan ligger fokus på att fasa ut ämnen med vissa särskilt farliga egenskaper. Dessa ämnen delas upp i utfasningsämnen och riskminskningsämnen.