Handlingsplan Mikroplast

Plastpåse som flyter i vattnet
Foto: Tobias Dahlin/Azote
Handlingsplanen innehåller 50 åtgärder som syftar till att minska spridningen av mikroplast från staden.

Spridningen av plast och mikroplast till miljön behöver minska. Därför har staden antagit en handlingsplan med 50 konkreta åtgärder. Målgruppen för handlingsplanen är verksamheter inom stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stads handlingsplan för minskad spridning av mikroplast gäller för perioden 2020 till 2024.

Nedan redovisas handlingsplanens åtgärder uppdelade i åtgärdsområden för källor och för spridningsvägar. Vill du sortera åtgärderna utifrån åtgärdsstatus, slutår eller ansvarig organisation, gå till sidan Alla åtgärder.

Beslutsdokument

Stöd

Projekt HM
Senast uppdaterad: 2021-02-08
Kontakt
Projekt

Relaterade dokument

Om spridningen av mikroplast (pdf)

Presentation vid lanseringsseminarium av Marie Löf, forskare Östersjöcentrum. Varför är det viktigt att minska spridningen av mikroplast? Mars 2020.

Mikroplast i Stockholms stad (pdf)

Bakgrundsrapport från IVL Svenska miljöinstitutet. Källor, spridningsvägar och förslag till åtgärder för att skydda Stockholms stads vattenförekomster.