Miljöprogram 2012-2015

Stockholms miljöprogram visar stadens ambitioner inom miljöområdet. Miljöprogrammets syfte är att styra och samordna stadens egen verksamhet i en miljöanpassad riktning.

Den 4 april 2016 antog kommunfullmäktige ett nytt miljöprogram för perioden 2016–2019. Här kan du läsa mer om det nya miljöprogrammet.

Uppföljning MM
Senast uppdaterad: 2017-10-05

Dokument

Stockholms miljöprogram 2012-2015, måldokument

Stockholms kommunfullmäktige antog den 30 januari 2012 stadens nya miljöprogram för perioden 2012-2015. Miljöprogrammet innehåller sex inriktningsmål och 29 detaljerade delmål som staden ska uppfylla

The Stockholm Environmental Programme 2012-2015

The Stockholm City Council adopted the The Environmental programme for the City of Stockholm on Jan 30, 2012. The programme encompasses six overarching quality registries that connect to the national environmental quality objectives. The environmental programme is a city-wide regulatory document which breaks down the municipal council’s operations goals into more managable interim targets. The programme identifies municipal committees and boards that have a key role in implementing and/or follow