Hållbar energianvändning

Tillgången på energi har en central betydelse för vårt välstånd. Vi använder energi i vårt boende, våra transporter och arbete. Samtidigt är dagens utvinning och användning av energi en av orsakerna till flera av de stora miljöproblemen. Framförallt klimatfrågan uppfattas av många som vår tids stora utmaning.

Stadens arbete med en hållbar energianvändning är prioriterat, långsiktigt och framåtsträvande. Staden sätter en ny standard för energieffektivt byggande genom införandet av krav på energianvändning motsvarande passivhusstandard vid nybyggnation. Denna ambitionshöjning ska på sikt även bereda vägen för ett införande av en energianvändningsnivå motsvarande plushusstandard. Arbetet syftar till att målmedvetet minska klimatpåverkan, effektivisera energianvändningen och växla över till förnybar energi.

Delmål

Stadens egen energianvändning

Delmål MM.3.1 Staden ska genom energieffektiviseringar minska energianvändningen i den egna verksamheten med minst 10 procent.
Trend: 2 av 3 indikatorer har en positiv trend2 av 3 indikatorer har en positiv trend

Miljömärkt el

Delmål MM.3.2 Upphandlad el i stadens egna verksamheter ska uppfylla kraven för miljömärkning.

Utsläpp av växthusgaser

Delmål MM.3.5 Staden ska verka för att utsläppen av växthusgaser minskar till högst 3,0 ton CO2e per stockholmare.
Trend: 2 av 2 indikatorer har en positiv trend
Huvudområde MM.3
Senast uppdaterad: 2017-10-05

Dokument