Bygg- och anläggningsprodukter


Inköpen av ekologiska livsmedel ska öka.
Användningen av bygg- och anläggningsvaror som innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen ska minska

Bygg- och fastighetsbranschen har frivilligt tagit fram system för att bedöma miljöprestanda bland annat baserat på kemikalieinnehåll. Staden och flera av dess bolag är medlemmar i Byggvarubedömningen (BVB) och ska använda den vid eget byggande. På så sätt underlättas miljöbedömning. Andra som bygger på stadens mark ska ha motsvarande systematiska arbetssätt.

Delmålet kan nås genom att:

 • Stadens byggande nämnder och bolagstyrelser ska använda sig av BVB och en digital loggbok (BVB:s projektplats). Byggvaror med totalbedömningen ”undviks” hanteras som avvikelser.
 • Stadens byggande nämnder och bolag ska kontrollera och dokumentera utemiljöprodukter som gummibeläggning och lekutrustning enligt BVB.
 • Staden ska ställa krav på kontroll och dokumentation av byggmaterial i markanvisning och vid överenskommelse om exploatering.
Målbedömning: Delmålet kommer att uppnås helt Delmålet kommer att uppnås helt

Indikatorer

Entreprenader som uppfyller BVB eller motsvarande

IndikatorMP.5.3.1 Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system.
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2016
Senaste värdet: 75 %2016
Delmål MP.5.3
Senast uppdaterad: 2018-02-23
Uppföljningsansvar
 • Exploateringsnämnden
Genomförandeansvar
 • Familjebostäder
 • Fastighetsnämnden
 • Idrottsnämnden
 • Micasa
 • SISAB
 • Stadsbyggnadsnämnden
 • Stadsdelsnämnderna
 • Stockholm Parkering
 • Stockholm Vatten och Avfall
 • Stockholms Hamnar
 • Stockholmshem
 • Svenska Bostäder
 • Trafiknämnden