Kemikaliesmarta förskolor


Inköpen av ekologiska livsmedel ska öka.
Förekomsten av hälsofarliga kemikalier i förskolemiljön ska minska

I stadens budget prioriteras arbetet med att minska förekomsten av farliga ämnen på förskolor. För att lyckas med detta krävs det att krav ställs i upphandling och vid byggande. Det gäller också att rensa bland befintliga produkter och ha kontroll på vilka befintliga material som finns och hur dessa sköts.

Delmålet kan nås genom att:

  • Alla förskolor ska rensa bort varor och material som används i verksamheten inklusive köket och som kan innehålla hälsofarliga kemikalier enligt vägledning som tas fram av kemikaliecentrum. Kemikaliecentrum tillhandahåller grundläggande kemikalieutbildning för chefer och personal på förskolorna. Regelbunden städning ska säkerställas genom rutiner med korrekta metoder och kontinuerlig uppföljning av dessa.
  • Förekomsten av PVC-golv i förskolor ska kartläggas.
  • Vid ombyggnader ska fastighetsägare prioritera att ta bort byggmaterial som innehåller skadliga kemikalier.
  • Stadens mål för förskolan ska kommuniceras till fristående förskolor.
Målbedömning: Delmålet kommer att uppnås helt Delmålet kommer att uppnås helt

Indikatorer

Andel kemikaliesmarta förskolor

IndikatorMP.5.5.1 Andel av stadens förskolor som har genomfört alla åtgärder på nivå 1 enligt kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola

Media

Delmål MP.5.5
Senast uppdaterad: 2017-09-08
Uppföljningsansvar
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Genomförandeansvar
  • Stadsdelsnämnderna
  • Utbildningsnämnden

Dokument

Vägledning för kemikaliesmart förskola

Vägledningen ger kunskap om de kemiska risker som kan förekomma i förskolemiljön. Den innehåller en lista med 22 åtgärder för att minska exponeringen av skadliga ämnen.