Energieffektivisering

Staden ska genom energieffektiviseringar minska energianvändningen i den egna verksamheten med minst tio procent till år 2020

Det finns olika sätt att mäta energi. I avvaktan på en statlig översyn mäter staden köpt energi. Lägre energianvändning medför minskat uttag av naturresurser och minskade utsläpp av växthusgaser, men också lägre driftkostnader. Investeringar för att vidta åtgärder i byggnadsbeståndet blir särskilt viktigt då stadens byggandsbestånd står för ca 75 procent av energianvändningen.

Delmålet kan nås genom att:

  • Staden under programperioden ska minska behovet av köpt energi med tio procent jämfört med referensåret 2015.
Målbedömning: Delmålet kommer delvis att uppnås Delmålet kommer delvis att uppnås

Indikatorer

Köpt energi totalt

IndikatorMP.1.2.3 Köpt energi till Stockholms stads kommunala verksamheter, ej temperaturkorrigerad
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2015
Senaste värdet: 1808 GWh2019

Köpt energi i stadens bostadsbolag

IndikatorMP.1.2.4 Köpt energi (graddagskorrigerat medelvärde) för Stockhols stads bostadsbolag.
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2015
Senaste värdet: 156 kWh/m²2019
Delmål MP.1.2
Senast uppdaterad: 2020-05-19
Uppföljningsansvar
  • Stadshus AB
Genomförandeansvar
  • Samtliga nämnder och styrelser