Mer solenergi

Stadens egen energiproduktion baserad på solenergi ska öka.

Genom egen el- eller värmeproduktion baserad på solenergi bidrar staden till att andelen förnybar energiproduktion ökar. Tillsammans med att staden enbart köper miljömärkt el verkar staden långsiktigt pådrivande för miljöanpassningen av elproduktionen i Sverige och Europa.

Delmålet kan nås genom att:

  • Under programperioden öka stadens el- och värmeproduktion baserad på solenergi med femtio procent jämfört med referensåret 2015.
Målbedömning: Delmålet kommer delvis att uppnås Delmålet kommer delvis att uppnås

Indikatorer

Produktion av solenergi

IndikatorMP.1.5.1 Årlig energiproduktion baserad på solenergi
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2015
Senaste värdet: 2595 MWh2017

Kartverktyg

Delmål MP.1.5
Senast uppdaterad: 2018-03-28
Uppföljningsansvar
  • Fastighetsnämnden
Genomförandeansvar

Dokument

Solstaden i Järva

En utvärdering av Stockholm stads satsning på solceller. Rapport från Stockholms miljöförvaltning 2016.