Sålda fossila drivmedel

Data utgår från SCB:s uppgifter om försäljning av drivmedel och kompletteras med uppgifter från drivmedelsbolagen.

Fossil energi i försäljningen av drivmedel för vägtrafik i Stockholms län
Datakälla: SCB och drivmedelsbolagen, bearbetat av miljöförvaltningen.

Kommentar

Årsmål 2016: 8,7 TWh
Årsmål 2017: 8,7 TWh
Årsmål 2018: 8,0 TWh
Indikator MP.2.5.2
Senast uppdaterad: 2017-08-31
Uppföljningsansvar
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden