Sålda fossila drivmedel

Data utgår från SCB:s uppgifter om försäljning av drivmedel och kompletteras med uppgifter från drivmedelsbolagen.
Fossil energi i försäljningen av drivmedel för vägtrafik i Stockholms län
Datakälla: SCB och drivmedelsbolagen, bearbetat av miljöförvaltningen.

Kommentar

Årsmål enligt budget 2018
Indikator MP.2.5.2
Senast uppdaterad: 2018-03-16
Uppföljningsansvar
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden