Sund inomhusmiljö

Lekande barn på förskola
Förskolan Paletten. Foto: Fredrik Persson
Stockholmarna ska få bättre inomhusmiljö genom minskat buller, bättre luft, mindre fuktskador och lägre radonhalter.
Stadens arbete med att minska hälsorelaterade riskfaktorer och förbättra stockholmarnas inomhusmiljö behöver fortsätta kontinuerligt. Detta gäller särskilt buller i bostäder och allmänna lokaler, dålig luftkvalitet, luktstörningar, förebyggande av fuktskador och höga radonhalter. Här har stadens egen tillsynsverksamhet en viktig roll att spela. Det är också viktigt att det ambitiösa energieffektiviseringsarbete som pågår i staden genomförs på ett sätt som inte försämrar inomhusmiljön.

Delmål

Delmålet kommer att uppnås helt

Radonhalterna ska minska

DelmålMP.6.1 Radonhalterna inomhus ska understiga 200 Bq/m3 luft i stadens flerbostadsfastigheter och lokaler för arbetsplatser och undervisning
Trend:  1 av 2 indikatorer har en positiv trend
Delmålet kommer delvis att uppnås

Färre fuktskador

DelmålMP.6.2 Fuktskador ska förebyggas
Trend:  0 av 1 indikatorer har en positiv trend
Delmålet kommer att uppnås helt

Minskat buller

DelmålMP.6.3 Bullernivåerna inomhus ska minska
Trend:  1 av 2 indikatorer har en positiv trend
Delmålet kommer att uppnås helt

Bättre luft

DelmålMP.6.4 Luftkvaliteten inomhus ska bli bättre
Trend:  1 av 3 indikatorer har en positiv trend
Målområde MP.6
Senast uppdaterad: 2018-09-12