Bättre luft

Lekande barn på förskola
Förskolan Paletten. Foto: Fredrik Persson
Luftkvaliteten inomhus ska bli bättre

En god ventilation förebygger olika typer av risker i inomhusmiljön, bland annat genom att tillföra frisk luft och att tranportera bort fukt och eventuella föroreningar.

Delmålet kan nås genom att:

  • Vid nybyggnation och ombyggnad av bostäder ska ventilationen ha en standard som motsvarar minst miljöbyggnad klass silver avseende kap 7 Ventilationsstandard. Kravet innebär en något högre standard än vad som följer av Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation och garanterar en god miniminivå.
  • Vid nybyggnad avses krav i manual ”Miljöbyggnad nyproduktion” kap 7 ventilationsstandard nivå silver och i ombyggnationer manual ”Miljöbyggnad befintliga” kap 7 ventilationsstandard nivå silver.
  • Till ombyggnader räknas fastigheter där evakuering krävs för ombyggnationen.
Målbedömning: Delmålet kommer att uppnås helt Delmålet kommer att uppnås helt

Indikatorer

Skolor med godkänd ventilationskontroll

IndikatorMP.6.4.2 Andel skolor i staden med godkänd obligatorisk ventilationskontroll (ovk)
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2017
Senaste värdet: 87 %2017
Delmål MP.6.4
Senast uppdaterad: 2019-03-14
Uppföljningsansvar
  • Fastighetsnämnden
Genomförandeansvar
  • Familjebostäder
  • Stadshus AB
  • Stockholmshem
  • Svenska Bostäder
Målområden