Skolor med godkänd ventilationskontroll

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) utförs av sakkunnig besiktningsman. OVK ska utföras utifrån de regler som gällde när bygglovet gavs och i överensstämmelse med den verksamhet som bedrivs. Av OVK-protokollet ska framgå om ventilationssystemets funktion är godtagbar eller ej. Ett särskilt intyg ska utfärdas om genomförd kontroll, där datum för kontrollen framgår.
Andel skolor i staden med godkänd obligatorisk ventilationskontroll (ovk)
Datakälla: SISAB

Kommentar

Andelen skolor med godkänd ventilation har minskat.
Indikator MP.6.4.2
Senast uppdaterad: 2018-09-07
Uppföljningsansvar
  • Fastighetsnämnden
Delmål