Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Frisk luft och god ljudmiljö

Vy från Långholmen
Mål 6: Frisk luft och god ljudmiljö
Prioriterat mål MP.6

Mål 6: Ett Stockholm med frisk luft och god ljudmiljö

Målbilden är att Stockholm har utvecklats till en stad där dess invånare inte utsätts för skadlig exponering av buller eller luftföroreningar. Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas och bullernivåerna i staden ska ge förutsättningar för trivsel och rekreation samt inte påverka människors hälsa negativt.

Uppdaterad: 2021-03-24