Stockholms stads cykelplan


Foto: Pär Olsson

Cykelplanen omfattar en rad åtgärder för att anlägga cykelbanor, underlätta cykelpendlingen, bygga fler cykelparkeringar, ändra prioriteringen av trafiksignaler och förbättra drift och underhåll.

Vi vill att fler ska börja cykla och att fler ska välja att cykla längre sträckor och större delen av året. Fram till och med år 2018 investerar staden därför drygt en miljard kronor på cykling för att göra det lättare att pendla med cykel och att fler ska välja att ta cykeln. Målet är att 15 procent av alla resor i rusningstrafik ska ske med cykel år 2030.

Arbetet utgår från stadens Cykelplan. Cykelplanen omfattar en rad åtgärder för att anlägga fler cykelbanor och cykelfält, att bygga cykelpendlingsstråk för att underlätta cykelpendlingen. Syftet är också att öka servicen genom att bygga fler cykelparkeringar, ändra prioriteringen av trafiksignaler och förbättra drift och underhåll.

Stadens cykelplan antogs av trafik- och renhållningsnämnden i oktober 2012 och av kommunfullmäktige i februari 2013.

Dokument

Cykelplan (pdf)

Cykelplanen identifierar insatser och åtgärder för att öka andelen cyklister i Stockholm.
Artikel 12.
Senast uppdaterad: 2018-02-08
Ansvarig organisation
  • Trafiknämnden

Relaterade mål

Relaterade styrdokument

Fakta