Alla naturvårdsåtgärder

Alkärret i Älvsjöskogen
Alkärret i Älvsjöskogen. Foto: Johan Pontén
Läs om stadens arbete med naturvårdsåtgärder uppdelat geografiskt på de 14 stadsdelarna samt olika teman.

Stockholms stad är uppdelad i 14 stadsdelar. Inom dessa finns natur- och parkmark liksom ett flertal bäckar, vattendrag och sjöar. Dessa är i olika grad föremål för naturvårdsåtgärder och skötsel i syfte att öka deras ekologiska kvaliteter och funktioner. En rik biologisk mångfald skapar i sin tur välmående ekosystem som genererar nyttor för oss människor.

Nya naturvårdsåtgärder föds kontinuerligt, både som idéer men också i form av beslut. Nedan redovisas ett urval av olika naturvårdsåtgärder som alla syftar till att gynna stadens biologiska mångfald.

Välj från karta

Naturvårdsåtgärder

Stadsdelsvis

Åtgärder för Landskap och biotoper

Åtgärder för Arter och artgrupper

Övergripande åtgärder

Tema TEMA.4.9
Senast uppdaterad: 2019-01-11
Kontakt
Tema