Naturvårdsåtgärder i Älvsjö

Det grodrika alkärret i Älvsjöskogen
Det grodrika alkärret i östra Älvsjöskogen. Foto: Johan PonténNedan redovisas ett urval av olika naturvårdsåtgärder som genomförts, pågår eller föreslås i Älvsjö.
Åtgärd Status Slutår Ansvar
Genomförd
Genomförd
Älvsjö - groddamm "Långsjödammen"
Genomförd 2007
Genomförd
Naturreservatsbildning för västra Älvsjöskogen
Genomförd 2015 Exploateringskontoret
Miljöförvaltningen
Stadsbyggnadskontoret
Genomförd
Informera boende runt Långsjön
Genomförd 2006 Huddinge kommun
Älvsjö stadsdelsförvaltning
Påbörjad
Påbörjad
Långsjön - varningsskyltar för grodpassage
Påbörjad Rädda Långsjöns grodor
Förslag till åtgärd
Förslag till åtgärd
Långbro - restaurering av Långbrogårds damm
Förslag till åtgärd
Förslag till åtgärd
Östra Älvsjöskogen - ny groddamm
Förslag till åtgärd
Förslag till åtgärd
Örby - nya groddammar vid Råbyvägen
Förslag till åtgärd
Förslag till åtgärd
Örby - Faunapassage Örbyleden
Förslag till åtgärd
Förslag till åtgärd
Ekodukt/sociodukt Västra stambanan Älvsjö
Förslag till åtgärd Exploateringskontoret
Miljöförvaltningen
Stadsbyggnadskontoret
Trafikkontoret
Stadsdel TEMA.4.9.13
Senast uppdaterad: 2018-04-05