Naturvårdsåtgärder i Enskede-Årsta-Vantör

Kräppladiket
Kräppladiket i Rågsved ligger inom stadsdelen Enskede-Årsta-Vantör. Foto: Magnus SannebroNedan redovisas ett urval av olika naturvårdsåtgärder som genomförts, pågår eller föreslås i Enskede-Årsta-Vantör.
Åtgärd Status Slutår Ansvar
Genomförd
Genomförd
Restaurering av Årstabäcken
Genomförd 2007 Exploateringskontoret
Stockholm Vatten och Avfall
Genomförd
Kräppladiket - två nya dammar
Genomförd 2007 Stockholm Vatten och Avfall
Genomförd
Naturreservatsbildning för Årstaskogen och Årsta holmar
Genomförd 2018 Exploateringskontoret
Miljöförvaltningen
Stadsbyggnadskontoret
Stadsdelsförvaltningarna
Förslag till åtgärd
Förslag till åtgärd
Ekodukt/sociodukt Nynäsvägen
Förslag till åtgärd Exploateringskontoret
Miljöförvaltningen
Stadsbyggnadskontoret
Trafikkontoret
Stadsdel TEMA.4.9.2
Senast uppdaterad: 2018-06-29