Naturvårdsåtgärder i Farsta

Högdalstopparna
Högdalstopparna ligger i Farsta stadsdel. Foto: Johan PonténNedan redovisas ett urval av olika naturvårdsåtgärder som genomförts, pågår eller föreslås i Farsta.
Åtgärd Status Slutår Ansvar
Genomförd
Genomförd
Högdalstopparna - rikare ängsflora
Genomförd 2006 Exploateringskontoret
Genomförd
Magelungen - boflottar för sjöfågel
Genomförd 2001 Miljöförvaltningen
Stockholms ornitologiska förening
Genomförd
Informationsprojekt om Magelungen och Drevviken
Genomförd 2006 Farsta stadsdelsförvaltning
Genomförd
Sköndal - groddamm "Hökarängsdammen"
Genomförd 2012
Genomförd
Sköndal - groddamm "Sköndalsdammen"
Genomförd 2007
Genomförd
Skönstaholm - groddammar vid Skönstaholmsfältet
Genomförd 2015 Exploateringskontoret
Idrottsförvaltningen
Miljöförvaltningen
Stockholms herpetologiska förening
Genomförd
Farsta - groddamm "Forsåndammen"
Genomförd 2007
Genomförd
Fagersjö - groddamm "Fagersjödammen"
Genomförd 2007
Genomförd
Majroskogen - groddamm "Majrodammen"
Genomförd 2012
Planerad
Planerad
Majroskogen - upprustning av groddammarna vid Målkurvan
Planerad SL
Planerad
Kräppladiket - ytterligare åtgärder
Planerad
Förslag till åtgärd
Förslag till åtgärd
Högdalstopparna naturutvecklingsområde
Förslag till åtgärd
Förslag till åtgärd
Skötselplan för sjön Drevviken och dess närområde
Förslag till åtgärd Exploateringskontoret
Farsta stadsdelsförvaltning
Idrottsförvaltningen
Miljöförvaltningen
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Stockholm Vatten och Avfall
Förslag till åtgärd
Gubbängen - ny groddamm i Gubbängsparken
Förslag till åtgärd
Förslag till åtgärd
Gubbängen - Groddamm vid Gubbängens koloniområde
Förslag till åtgärd
Förslag till åtgärd
Farsta - Restaurering av småvatten vid Magelungsvägen
Förslag till åtgärd
Förslag till åtgärd
Högdalen - restaurering av kärr vid Gökdalen
Förslag till åtgärd
Förslag till åtgärd
Ekodukt/sociodukt Magelungens strand
Förslag till åtgärd Exploateringskontoret
Miljöförvaltningen
Stadsbyggnadskontoret
Trafikkontoret
Förslag till åtgärd
Skönstaholmsfältet utvecklingsområde
Förslag till åtgärd
Stadsdel TEMA.4.9.3
Senast uppdaterad: 2018-03-15