Naturvårdsåtgärder i Hägersten-Liljeholmen

Nedan redovisas ett urval av olika naturvårdsåtgärder som genomförts, pågår eller föreslås i Hägersten-Liljeholmen.

Åtgärder

Delområde TEMA.4.9.4
Senast uppdaterad: 2016-04-18