Naturvårdsåtgärder i Hässelby-Vällingby

Grimsta enebacke
Grimsta enebacke ligger i Hässelby-Vällingby stadsdel. Foto: Johan Pontén

Nedan redovisas ett urval av olika naturvårdsåtgärder som genomförts, pågår eller föreslås i Hässelby-Vällingby.

Åtgärder

Genomförd

Lövsta våtmark och dammsystem

Åtgärd TEMA.4.9.5.1 Lövsta våtmark och dammsystem var ett LONA-projekt (Lokalt naturvårdsprojekt) som finansierades av Hässelby-Vällingby sdf, Hässelby Golf AB, Kyrkhamns Fältskola och Länsstyrelsen. Totalt har hela projektet sedan starten 2002 kostat drygt 1 miljon kr.
Delområde TEMA.4.9.5
Senast uppdaterad: 2017-06-14