Naturvårdsåtgärder i Hässelby-Vällingby

Grimsta enebacke
Grimsta enebacke ligger i Hässelby-Vällingby stadsdel. Foto: Johan PonténNedan redovisas ett urval av olika naturvårdsåtgärder som genomförts, pågår eller föreslås i Hässelby-Vällingby.
Åtgärd Status Slutår Ansvar
Genomförd
Genomförd
Lövsta våtmark och dammsystem
Genomförd 2009 Hässelby Golf
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
Kyrkhamns fältskola
Genomförd
Skötselplan för Råcksta Träsk
Genomförd 2011 Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
Idrottsförvaltningen
Miljöförvaltningen
Stockholm Vatten och Avfall
Genomförs kontinuerligt
Genomförs kontinuerligt
Slåtter på Grimsta enebacke
Genomförs kontinuerligt Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
Stadsdel TEMA.4.9.5
Senast uppdaterad: 2018-03-15