Naturvårdsåtgärder i Norrmalm

Körsbärsträden i Kungsträdgården. Foto: Johan Pontén
Körsbärsträden i Kungsträdgården, centrala Stockholm. Foto: Johan Pontén

Nedan redovisas ett urval av olika naturvårdsåtgärder som genomförts, pågår eller föreslås i Norrmalm.

Åtgärder

Genomförd

Informationssatsning om Strömmens fågelliv

Åtgärd TEMA.4.9.7.2 Vid Strömmen i centrala Stockholm bedriver staden sedan 1950-talet fågelmatning vintertid. Aktiviteten drar till sig en mängd olika fågelarter. En informationssatning kring Strömmens fågelliv sker i samarbete mellan Stockholms stad och Stockholms Ornitologiska förening (StOF).
Delområde TEMA.4.9.7
Senast uppdaterad: 2017-05-30