Naturvårdsåtgärder i Norrmalm

Körsbärsträden i Kungsträdgården. Foto: Johan Pontén
Körsbärsträden i Kungsträdgården, centrala Stockholm. Foto: Johan PonténNedan redovisas ett urval av olika naturvårdsåtgärder som genomförts, pågår eller föreslås i Norrmalm.
Åtgärd Status Slutår Ansvar
Genomförd
Genomförd
Informationssatsning om Strömmens fågelliv
Genomförd 2017 Miljöförvaltningen
Stadsledningskontoret
Stockholms ornitologiska förening
Stadsdel TEMA.4.9.7
Senast uppdaterad: 2018-03-15