Naturvårdsåtgärder i Östermalm


Utsikt över Husarviken och Nationalstadsparken från norra Hjorthagen. Foto: Johan PonténNedan redovisas ett urval av olika naturvårdsåtgärder som genomförts, pågår eller föreslås på Östermalm.
Åtgärd Status Slutår Ansvar
Genomförd
Genomförd
Laduviken - groddamm "Laduviksdammen"
Genomförd 2007
Genomförs kontinuerligt
Genomförs kontinuerligt
Isbladskärret - restaurering
Genomförs kontinuerligt Kungl. Djurgårdens Förvaltning (KDF)
Genomförd
Genomförd
Boflottar för sjöfågel i Lilla värtan
Genomförd 2002
Genomförd
Boflottar för sjöfågel i Laduviken
Genomförd 2005
Genomförd
Fungerande fiskväg i Laduvikens utlopp
Genomförd 2015 Kungl. Djurgårdens Förvaltning (KDF)
Sportfiskarna
Genomförd
Fördjupning av översiktsplanen för Nationalstadsparken
Genomförd 2008 Stadsbyggnadskontoret
Genomförd
Kombinerad ridbro/viltbro över Värtabanan
Genomförd 2007 Banverket
Idrottsförvaltningen
Kungl. Djurgårdens Förvaltning (KDF)
Genomförd
Lärarfortbildning på Skansen
Genomförd 2001 Miljöförvaltningen
Skansen
Skogsvårdsstyrelsen
Stadsdelsförvaltningarna
Genomförd
Stödodling på Skansen
Genomförd 2001 Miljöförvaltningen
Skansen
Genomförd
Kaknäs ängar - restaurering av stora och lilla dammen
Genomförd 2006 Fortifikationsförvaltningen
Försvaret
Trafikkontoret
Påbörjad
Påbörjad
Kaknäs Ängar naturutvecklingsområde
Påbörjad Fortifikationsförvaltningen
Försvaret
Trafikkontoret
Påbörjad
Tillfällig flytt av spetsfingerört
Påbörjad Exploateringskontoret
Kungl. Djurgårdens Förvaltning (KDF)
Miljöförvaltningen
Förslag till åtgärd
Förslag till åtgärd
Rosendal - groddammar
Förslag till åtgärd Kungl. Djurgårdens Förvaltning (KDF)
Förslag till åtgärd
Isbladskärret - varningsskyltar för grodpassage
Förslag till åtgärd
Stadsdel TEMA.4.9.14
Senast uppdaterad: 2018-03-15