Naturvårdsåtgärder i Rinkeby-Kista

Igelbäckens kulturreservat
Igelbäckens kulturreservat ligger mestadels inom Rinkeby-Kista stadsdel. Foto: Johan PonténNedan redovisas ett urval av olika naturvårdsåtgärder som genomförts, pågår eller föreslås i Rinkeby-Kista.
Åtgärd Status Slutår Ansvar
Genomförd
Genomförd
Järva - Hästa groddamm
Genomförd 2007 Exploateringskontoret
Trafikkontoret
Genomförd och utvärderad
Genomförd och utvärderad
Järva - Skogvaktarkärret restaurering och ny damm
Genomförd och utvärderad 2007 Exploateringskontoret
Genomförd
Genomförd
Järva - informationssatsningar
Genomförd 2014 Exploateringskontoret
Miljöförvaltningen
Stadsmuseet
Trafikkontoret
Genomförs kontinuerligt
Genomförs kontinuerligt
Skogvaktarkärret - bete av våtängar
Genomförs kontinuerligt Miljöförvaltningen
Trafikkontoret
Genomförd
Genomförd
Igelbäcken - restaurering i Solna
Genomförd 2011 Solna stad
Genomförd
Igelbäcken - restaurering vid Kymlinge
Genomförd 2007 Solna stad
Sundbybergs stad
Genomförs kontinuerligt
Genomförs kontinuerligt
Igelbäcken - dricksvattentillsättning
Genomförs kontinuerligt Stockholm Vatten och Avfall
Genomförd
Genomförd
Igelbäcken - ny bäckfåra vid nya E18-bron
Genomförd 2013 Trafikverket
Genomförd
Igelbäcken - restaurering vid Eggeby
Genomförd 2011 Trafikkontoret
Påbörjad
Påbörjad
Järva naturutvecklingsområde
Påbörjad
Påbörjad
Hansta - nya småvatten
Påbörjad Miljöförvaltningen
Trafikverket
Påbörjad
Skogvaktarkärret - Tillgänglighetsanläggningar
Påbörjad Exploateringskontoret
Förslag till åtgärd
Förslag till åtgärd
Ärvinge - nya groddammar i Ärvinge träsk
Förslag till åtgärd
Förslag till åtgärd
Igelbäcken - fortsatta restaureringar
Förslag till åtgärd
Förslag till åtgärd
Hansta - ny groddamm vid Djupanbäcken
Förslag till åtgärd
Förslag till åtgärd
Hansta - ny groddamm Hägerstalund
Förslag till åtgärd
Förslag till åtgärd
Hansta - groddjurspassage Akallavägen
Förslag till åtgärd
Förslag till åtgärd
Ekodukt/sociodukt Akallavägen
Förslag till åtgärd Exploateringskontoret
Miljöförvaltningen
Stadsbyggnadskontoret
Trafikkontoret
Förslag till åtgärd
Hansta - ny groddamm öster om Akallavägen
Förslag till åtgärd
Stadsdel TEMA.4.9.9
Senast uppdaterad: 2018-03-15