Naturvårdsåtgärder i Skärholmen

Utsikt från Sätraskogens naturreservat mot Ekerö
Utsikt från Sätraskogens naturreservat mot Ekerö. Foto: Johan PonténNedan redovisas ett urval av olika naturvårdsåtgärder som genomförts, pågår eller föreslås i Skärholmen.
Åtgärd Status Slutår Ansvar
Genomförd
Genomförd
Naturreservatbildning för Sätraskogen
Genomförd 2006 Stadsbyggnadskontoret
Genomförs kontinuerligt
Genomförs kontinuerligt
Sätraån - dricksvattentillsättning
Genomförs kontinuerligt
Genomförd
Genomförd
Skärholmen - groddamm "Skärholmsdammen"
Genomförd 2003
Stadsdel TEMA.4.9.10
Senast uppdaterad: 2018-03-15