Naturvårdsåtgärder i Skarpnäck

Flatensjön med ustikt mot Flatenbadet
Flatensjön med ustikt mot Flatenbadet. Foto: Johan Pontén

Nedan redovisas ett urval av olika naturvårdsåtgärder som genomförts, pågår eller föreslås i Skarpnäck.

Åtgärder

Genomförd

Flaten - groddamm "Altandammen"

Åtgärd TEMA.4.9.8.2 Flatens naturreservat har tidigare haft flera groddjurslokaler som har förstörts bland annat på grund av tippning av jord- och stenmassor. Området fick två nya dammar under 2006 och 2007 – Altandammen och Kasbydammen. Anläggandet av flera groddammar är väl motiverat eftersom flera groddjur verkar ha letat sig tillbaka till lokalerna.
Genomförd

Flaten - groddamm "Kasbydammen"

Åtgärd TEMA.4.9.8.3 Flatens naturreservat har tidigare haft flera groddjurslokaler som har förstörts bland annat på grund av tippning av jord- och stenmassor. Området fick två nya dammar under 2006 och 2007 – Altandammen och Kasbydammen. Anläggandet av flera groddammar är väl motiverat eftersom flera groddjur verkar ha letat sig tillbaka till lokalerna.
Förslag till åtgärd

Flaten - restaurering/anläggning av fler groddammar

Åtgärd TEMA.4.9.8.2 Flatens naturreservat har tidigare haft flera groddjurslokaler som har försvunnit på grund av tidigare igenfyllnad. Området fick åren 2006 och 2007 två nya dammar – Altandammen och Kasbydammen, vilka idag hyser groddjur.
Förslag till åtgärd

Ekodukt mellan Ältasjön och Flaten

Åtgärd TEMA.4.9.8.1 Syftet med åtgärden är att återskapa kontakten mellan Ältasjön och Flaten, genom att anlägga en ekodukt över Tyresövägen. Detta skulle utveckla natur- och rekreationsvärdena i området.
Förslag till åtgärd

Kärrtorp - Groddamm Kärrtorps IP

Åtgärd TEMA.4.9.8.2 I samband med utbyggnaden av Kärrtorps IP försvann en del av den angränsande fuktlövskogen och det kärr som fanns där har nu dränerats. Här lekte tidigare åkergroda och vanlig groda och vanlig padda. Även mindre vattensalamander finns i närheten. För att ersätta det förlorade kärret kan en eller flera dammar anläggas intill idrottsplatsen.
Förslag till åtgärd

Kärrtorp - Groddamm vid Långe Eriks förskola

Åtgärd TEMA.4.9.8.3 Bredvid förskolan Långe Erik, som ligger intill Kärrtorps IP, sträcker sig ett område med fuktlövskog åt söder. Platsen för den föreslagna åtgärden är översvämmad under stora delar av året men torkar i dagsläget upp under försommaren. Skogskärret gränsar till en öppen gräsyta som delvis är bevuxen en bladvass.
Förslag till åtgärd

Bagarmossen - restaurering av kärr och ny groddamm

Åtgärd TEMA.4.9.8.4 Nya groddammar föreslås för detta område och motiveras av att området i dagsläget utgör livsmiljö för åkergroda, vanlig groda och vanlig padda, samt att området utgör ett möjligt spridningsstråk mellan områden i väster, framförallt Skogskyrkogården och områden i öster som Nackreservatet och Flatens naturreservat. Framförallt förekomsten av åkergroda i området ger en ökad prioritet för åtgärder på denna plats.
Delområde TEMA.4.9.8
Senast uppdaterad: 2017-06-15