Naturvårdsåtgärder i Södermalm

Utsikt över Årstaviken
Utsikt över Årstaviken. Foto: Johan Pontén

Nedan redovisas ett urval av olika naturvårdsåtgärder som genomförts, pågår eller föreslås på Södermalm.

Åtgärder

Genomförd

Björns vertikala trädgård

Åtgärd TEMA.4.9.12.6 Fastighetskontoret har i ett pilotprojekt skapat en växtvägg vid Björns trädgård på Södermalm. Detta är ett mindre stadsutvecklingsprojekt som genomförts för att utveckla ekosystemtjänster på stadens fastigheter.
Genomförd

Långholmen - groddamm "Berget"

Åtgärd TEMA.4.9.12.6 Groddammen ligger i en sänka mellan två bergsknallar på västra Långholmen. Lokalen hyser en mycket liten population av vanlig groda. Groddammen ligger endast cirka två kilometer från stadshuset, vilket gör grodpopulationen på denna plats särskilt unik och skyddsvärd.
Genomförd

Boflottar för sjöfågel i Årstaviken

Åtgärd TEMA.4.9.12.6 Ett rikt sjöfågelliv utgör en viktig del i stadens karaktär som en stad på vatten. Med tiden har dock den häckande sjöfågeln i Stockholm trängts tillbaka alltmer. En viktig orsak till minskningen är att ökad tillgänglighet för oss människor genom kajer, strandpromenader med mer skapat brist på skyddade boplatser.
Genomförd

Boflottar för sjöfågel i Hammarby sjö

Åtgärd TEMA.4.9.12.5 Ett rikt sjöfågelliv utgör en viktig del i stadens karaktär som en stad på vatten. Med tiden har dock den häckande sjöfågeln i Stockholm trängts tillbaka alltmer. En viktig orsak till minskningen är att ökad tillgänglighet för oss människor genom kajer, strandpromenader med mer skapat brist på skyddade boplatser.
Påbörjad

Naturreservatsbildning för Årstaskogen och Årsta holmar

Åtgärd TEMA.4.9.12.3 I Årstaskogen och på Årsta Holmar planerar staden ett nytt naturreservat. Just nu pågår bearbetning av förslaget efter beskedet om inriktning efter samrådet. Målsättningen är att reservatet ska vara inrättat våren 2018.
Förslag till åtgärd

Årsta - groddammar på Årsta holmar

Åtgärd TEMA.4.9.12.2 Mellan öarna Alholmen och Bergholmen sträcker sig ett smalt näs, på båda sidor omgivet av vatten, vass och fuktlövskog. I strandzonen på den norra sidan har grodlek tidigare förekommit. Till följd av sedimentering och nedfallande löv, kvistar och grenar har grodgölarna fyllts igen. Genom att återskapa några grodgölar bedöms förutsättningarna förbättras för återetablering av groddjur.
Förslag till åtgärd

Uppsättning av tornseglarholkar

Åtgärd TEMA.4.9.12.5 Tornseglare trivs i den urbana staden och är utmärkta insektsfångare. Deras boplatser blir dock allt mer en bristvara och arten är numera rödlistad. Ofta häcker dem under hustak med takpannor, men det finns intressanta exempel från andra länder där holkar placerats på broar, betongväggar och andra fundament.
Delområde TEMA.4.9.12
Senast uppdaterad: 2017-06-15