Naturvårdsåtgärder i Spånga-Tensta

Vy över Igelbäckens kulturreservat
Igelbäckens kulturreservat ligger delvis inom Spånga-Tensta stadsdel. Foto: Johan Pontén

Nedan redovisas ett urval av olika naturvårdsåtgärder som genomförts, pågår eller föreslås i Spånga-Tensta.

Åtgärder

Genomförd

Järva - informationssatsningar

Åtgärd TEMA.4.9.11.4 Järvafältet är ett värdefullt grönområde med rik kulturhistoria. Mycket finns att läsa om och uppleva i Järvafältets odlingslandskap och många fornlämningar.
Påbörjad

Järva naturutvecklingsområde

Åtgärd TEMA.4.9.11.1 Järvafältet är stort, sammanhängande och värdefullt grönområde med en rik kulturhistoria. Området hyser en mångfald av biotoper och funktioner för såväl natur och rekreation, varför en fortsatt utveckling är aktuellt. Området ingår delvis i Igelbäckens kulturreservat som Stockholms stad bildade år 2006 för att bevara och utveckla odlingslandskapet.
Delområde TEMA.4.9.11
Senast uppdaterad: 2016-09-26