Stadens mark utanför Stockholm

Natur i Nackareservatet
Nackareservatet. Foto: Johan Ponten

Stockholms stad äger även mark utanför kommungränsen till exempel Nackareservatet i Nacka kommun. Nedan redovisas naturvårdsåtgärder som genomförs av Stockholms stad på stadens mark utanför kommungränsen.

Åtgärder

Genomförs kontinuerligt

Traditionell ängsskötsel i Nackareservatet

Åtgärd TEMA.4.9.16.1 Fastighetskontoret har lagt om skötseln på flera av Nackareservatets ängsmarker under 2017. Målet är att höja ängarnas naturvärden och skapa mer blomrika ängar.
Delområde TEMA.4.9.16
Senast uppdaterad: 2017-10-12