Stadens mark utanför Stockholm

Natur i Nackareservatet
Nackareservatet. Foto: Johan PontenStockholms stad äger även mark utanför kommungränsen till exempel Nackareservatet i Nacka kommun. Nedan redovisas naturvårdsåtgärder som genomförs av Stockholms stad på stadens mark utanför kommungränsen.
Åtgärd Status Slutår Ansvar
Genomförs kontinuerligt
Genomförs kontinuerligt
Traditionell ängsskötsel i Nackareservatet
Genomförs kontinuerligt Fastighetskontoret
Stadsdel TEMA.4.9.16
Senast uppdaterad: 2018-03-15