Stockholmsövergripande åtgärder

Stockholmsvy
Vy över Stockholm. Foto: Lennart Johansson

Här samlas alla naturvårdsåtgärder som man jobbar eller har jobbat med, alternativt är relevanta att jobba med i hela Stockholms stad. Här samlas även naturvårdsinriktade åtgärder som inte har en specifik geografisk koppling.

Åtgärder

Påbörjad

Brukarmedverkan

Åtgärd TEMA.4.9.15.6 Brukaravtal finns inom alla stadsdelsförvaltningar i Stockholm. Brukarmedverkan syftar till att öka medborgarnas möjligheter till inflytande och delaktighet i skötseln av den egna närmiljön och upprättas mellan stadsdelsförvaltningen och brukaren/brukargruppen.
Påbörjad

Naturvandringar i Stockholms innerstad

Åtgärd TEMA.4.9.15.8 Miljöförvaltningen anordnade sex stycken vandringar år 2001-2002 längs några av stadens stränder och kajer i samband med Stadens 750-års jubileum. Teman var biologi, ekologi och miljövård.
Avförd

Föreslagna naturminnen i Stockholm

Åtgärd TEMA.4.9.15.5 Särpräglade biologiska och geologiska föremål så som jätteekar och flyttblock kan skyddas som naturminnen. I Stockholms stad finns idag två naturminnen: Pålsundsberget vid Söder Mälarstrand och Johannesdals flyttblock i Vårberg. Skyddsformen blir allt mer ovanlig eftersom den till stor del ersatts av andra typer utav skydd.
Delområde TEMA.4.9.15
Senast uppdaterad: 2017-11-22

Teckenförklaring för åtgärdsstatus

Idé/förslag till åtgärd
Beslutad, ej påbörjad
Påbörjad åtgärd
Genomförd åtgärd
Försenad åtgärd
Avförd åtgärd