Stockholmsövergripande åtgärder

Stockholmsvy
Vy över Stockholm. Foto: Lennart Johansson

Här samlas alla naturvårdsåtgärder som man jobbar eller har jobbat med, alternativt är relevanta att jobba med i hela Stockholms stad. Här samlas även naturvårdsinriktade åtgärder som inte har en specifik geografisk koppling.

Åtgärder

Påbörjad

Brukarmedverkan

Åtgärd TEMA.4.9.15.6 Brukaravtal finns inom alla stadsdelsförvaltningar i Stockholm. Brukarmedverkan syftar till att öka medborgarnas möjligheter till inflytande och delaktighet i skötseln av den egna närmiljön och upprättas mellan stadsdelsförvaltningen och brukaren/brukargruppen.
Påbörjad

Naturvandringar i Stockholms innerstad

Åtgärd TEMA.4.9.15.8 Miljöförvaltningen anordnade sex stycken vandringar år 2001-2002 längs några av stadens stränder och kajer i samband med Stadens 750-års jubileum. Teman var biologi, ekologi och miljövård.
Avförd

Föreslagna naturminnen i Stockholm

Åtgärd TEMA.4.9.15.5 Särpräglade biologiska och geologiska föremål så som jätteekar och flyttblock kan skyddas som naturminnen. I Stockholms stad finns idag två naturminnen: Pålsundsberget vid Söder Mälarstrand och Johannesdals flyttblock i Vårberg. Skyddsformen blir allt mer ovanlig eftersom den till stor del ersatts av andra typer utav skydd.
Genomförs kontinuerligt

Biokol för bättre växtbäddar

Åtgärd TEMA.4.9.15.10 Stockholms stad använder biokol i växtbäddar för träd och andra växter. Användningen började som ett experiment för att få träd, buskar och annan grönska att växa i en stadsmiljö där det ofta är knappt med kol. Det visar sig att biokolet får växterna att må bättre och fungerar som kolsänka. Biokolet håller vatten, näring och syre och förbättrar syresättningen av marken.
Delområde TEMA.4.9.15
Senast uppdaterad: 2018-01-16

Teckenförklaring för åtgärdsstatus

Idé/förslag till åtgärd
Beslutad, ej påbörjad
Påbörjad åtgärd
Genomförd åtgärd
Försenad åtgärd
Avförd åtgärd