Groddjur

Grodpar
Foto: Johan Pontén
Groddjuren är hotade både globalt och nationellt. I Stockholm är situationen för groddjuren trängd, men förutsättningarna har de senaste åren förbättrats genom förstärkningsåtgärder på många håll.
I Stockholms stad finns alla de fem arter av groddjur som förekommer i länet. I en sammanhängande mosaik av våtmarker, småvatten, skogsdungar och öppna gräsmarker finns bra förutsättningar för groddjur. Dock befinner de sig i en utsatt situation då deras livsmiljöer har försvunnit eller splittrats upp i samband med stadens utbredning. Med lite hjälp kan Stockholm fortsätta att vara berikad med groddjur och tillhörande ekosystem, så att nya generationer kan ta del av deras naturpedagogiska värden. Groddjur ingår i stadens miljöövervakning av biologisk mångfald. Läs mer om groddjurens tillstånd och vad staden gör för groddjuren på sidan.
Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar
Åtgärder
Genomförd
Bromma - groddamm "Söderbergakärret"
Genomförd Åtgärder 2012
Genomförd
Bromma - groddamm "Kanaandammen"
Genomförd Åtgärder 2007
Genomförd
Bromma - groddamm "Råckstadammen"
Genomförd Åtgärder 2007
Genomförd
Judarskogen - groddamm "Lilla dammen"
Genomförd Åtgärder 2007 Bromma stadsdelsförvaltning
Idrottsförvaltningen
Miljöförvaltningen
Genomförd och utvärderad
Judarskogen - groddamm "Salamanderdammen"
Genomförd och utvärderad Åtgärder 2007 Bromma stadsdelsförvaltning
Idrottsförvaltningen
Miljöförvaltningen
Genomförd
Judarskogen - "Ryssmurdammen"
Genomförd Åtgärder 2014 Bromma stadsdelsförvaltning
Genomförd
Järva - Hästa groddamm
Genomförd Åtgärder 2007 Exploateringskontoret
Trafikkontoret
Genomförd och utvärderad
Järva - Skogvaktarkärret restaurering och ny damm
Genomförd och utvärderad Åtgärder 2007 Exploateringskontoret
Genomförd
Kyrksjölöten - groddamm "Kolonidammen"
Genomförd Åtgärder 2014
Genomförd
Kyrksjölöten – groddamm "Kyrksjödammen"
Genomförd Åtgärder 2007 Idrottsförvaltningen
Miljöförvaltningen
Stockholms herpetologiska förening
Genomförd
Lillsjön - groddamm 1 Lillsjöparken
Genomförd Åtgärder 2007
Genomförd
Lillsjön - groddamm 2 Lillsjöparken
Genomförd Åtgärder 2011
Genomförd
Lövsta våtmark och dammsystem
Genomförd Åtgärder 2009 Hässelby Golf
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
Kyrkhamns fältskola
Genomförd
Ålstensskogen - groddamm "Ålstensdammen"
Genomförd Åtgärder 2011
Genomförs kontinuerligt
Isbladskärret - restaurering
Genomförs kontinuerligt Åtgärder Kungl. Djurgårdens Förvaltning (KDF)
Genomförd
Kaknäs ängar - restaurering av stora och lilla dammen
Genomförd Åtgärder 2006 Fortifikationsförvaltningen
Försvaret
Trafikkontoret
Genomförd
Laduviken - groddamm "Laduviksdammen"
Genomförd Åtgärder 2007
Genomförd
Långholmen - groddamm "Berget"
Genomförd Åtgärder 2011
Genomförd
Långholmen - groddamm "Sofiebergsdammen"
Genomförd Åtgärder 2011
Genomförd
Flaten - groddamm "Altandammen"
Genomförd Åtgärder 2006 Exploateringskontoret
Genomförd
Fagersjö - groddamm "Fagersjödammen"
Genomförd Åtgärder 2007
Genomförd
Fagersjöskogen - groddamm "Fagersjöskogsdammen"
Genomförd Åtgärder 2012
Genomförd
Farsta - groddamm "Forsåndammen"
Genomförd Åtgärder 2007
Genomförd
Flaten - groddamm "Kasbydammen"
Genomförd Åtgärder 2007 Idrottsförvaltningen
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Genomförd
Högdalen - groddamm "Cyklopendammen"
Genomförd Åtgärder 2012
Genomförd
Kräppladiket - två nya dammar
Genomförd Åtgärder 2007 Stockholm Vatten och Avfall
Genomförd
Majroskogen - groddamm "Majrodammen"
Genomförd Åtgärder 2012
Genomförd
Skärholmen - groddamm "Skärholmsdammen"
Genomförd Åtgärder 2003
Genomförd
Sköndal - groddamm "Hökarängsdammen"
Genomförd Åtgärder 2012
Genomförd
Sköndal - groddamm "Sköndalsdammen"
Genomförd Åtgärder 2007
Genomförd
Skönstaholm - groddammar vid Skönstaholmsfältet
Genomförd Åtgärder 2015 Exploateringskontoret
Idrottsförvaltningen
Miljöförvaltningen
Stockholms herpetologiska förening
Genomförd
Västra Älvsjöskogen - groddamm "Korkskruvdammen"
Genomförd Åtgärder 2011
Genomförd
Älvsjö - groddamm "Långsjödammen"
Genomförd Åtgärder 2007
Genomförd
Östra Älvsjöskogen - groddamm "Ormkärrsdammen"
Genomförd Åtgärder 2012
Påbörjad
Hansta - nya småvatten
Påbörjad Åtgärder Miljöförvaltningen
Trafikverket
Planerad
Kräppladiket - ytterligare åtgärder
Planerad Åtgärder
Planerad
Majroskogen - upprustning av groddammarna vid Målkurvan
Planerad Åtgärder SL
Förslag till åtgärd
Rosendal - groddammar
Förslag till åtgärd Åtgärder Kungl. Djurgårdens Förvaltning (KDF)
Förslag till åtgärd
Långbro - restaurering av Långbrogårds damm
Förslag till åtgärd Åtgärder
Förslag till åtgärd
Igelbäcken - fortsatta restaureringar
Förslag till åtgärd Åtgärder
Förslag till åtgärd
Lillsjön - nya groddammar vid Lillsjöparken
Förslag till åtgärd Åtgärder
Förslag till åtgärd
Flaten - restaurering/anläggning av fler groddammar
Förslag till åtgärd Åtgärder
Förslag till åtgärd
Gubbängen - ny groddamm i Gubbängsparken
Förslag till åtgärd Åtgärder
Förslag till åtgärd
Gubbängen - Groddamm vid Gubbängens koloniområde
Förslag till åtgärd Åtgärder
Förslag till åtgärd
Kärrtorp - Groddamm Kärrtorps IP
Förslag till åtgärd Åtgärder
Förslag till åtgärd
Kärrtorp - Groddamm vid Långe Eriks förskola
Förslag till åtgärd Åtgärder
Förslag till åtgärd
Bagarmossen - restaurering av kärr och ny groddamm
Förslag till åtgärd Åtgärder
Förslag till åtgärd
Högdalen - restaurering av kärr vid Gökdalen
Förslag till åtgärd Åtgärder
Förslag till åtgärd
Farsta - Restaurering av småvatten vid Magelungsvägen
Förslag till åtgärd Åtgärder
Förslag till åtgärd
Kyrksjölöten - ny groddamm "Skogsdammen"
Förslag till åtgärd Åtgärder
Förslag till åtgärd
Kyrksjölöten - ny groddamm "Kolonidammen 2"
Förslag till åtgärd Åtgärder
Förslag till åtgärd
Tyska botten - ny groddamm "Ängsdammen"
Förslag till åtgärd Åtgärder
Förslag till åtgärd
Hansta - ny groddamm vid Djupanbäcken
Förslag till åtgärd Åtgärder
Förslag till åtgärd
Hansta - ny groddamm Hägerstalund
Förslag till åtgärd Åtgärder
Förslag till åtgärd
Hansta - ny groddamm öster om Akallavägen
Förslag till åtgärd Åtgärder
Förslag till åtgärd
Ålstensskogen - restaurering av kärr
Förslag till åtgärd Åtgärder
Förslag till åtgärd
Årsta - groddammar på Årsta holmar
Förslag till åtgärd Åtgärder
Förslag till åtgärd
Ärvinge - nya groddammar i Ärvinge träsk
Förslag till åtgärd Åtgärder
Förslag till åtgärd
Örby - nya groddammar vid Råbyvägen
Förslag till åtgärd Åtgärder
Förslag till åtgärd
Östra Älvsjöskogen - ny groddamm
Förslag till åtgärd Åtgärder
Återintroduktion och salamanderräddningar
Genomförd och utvärderad
Judarskogen - återintroduktion av större vattensalamander
Genomförd och utvärderad Återintroduktion och salamanderräddningar 2012 Länsstyrelsen i Stockholms län
Miljöförvaltningen
Olovslundsskolan
Genomförd
Kyrksjölöten - återintroduktion av större vattensalamander
Genomförd Återintroduktion och salamanderräddningar 2015 Idrottsförvaltningen
Miljöförvaltningen
Stockholms herpetologiska förening
Genomförs kontinuerligt
Salamanderräddning i Olovslund
Genomförs kontinuerligt Återintroduktion och salamanderräddningar
Grodtunnlar
Genomförd och utvärderad
Groddjurstunnlar vid Spångavägen
Genomförd och utvärderad Grodtunnlar 2013 Trafikkontoret
Förslag till åtgärd
Örby - Faunapassage Örbyleden
Förslag till åtgärd Grodtunnlar
Förslag till åtgärd
Drottningsholmsvägen - grodtunnel
Förslag till åtgärd Grodtunnlar
Förslag till åtgärd
Hansta - groddjurspassage Akallavägen
Förslag till åtgärd Grodtunnlar
Skyltning
Påbörjad
Långsjön - varningsskyltar för grodpassage
Påbörjad Skyltning Rädda Långsjöns grodor
Förslag till åtgärd
Isbladskärret - varningsskyltar för grodpassage
Förslag till åtgärd Skyltning
Förslag till åtgärd
Olovslundsdammen - varningsskyltar för grodpassage
Förslag till åtgärd Skyltning
Förslag till åtgärd
Gubbkärrsvägen - varningsskyltar för grodpassage
Förslag till åtgärd Skyltning
Tema TEMA.4.3.1
Senast uppdaterad: 2018-05-08
Kontakt

Hur uppmärksammas stadens groddjursarbete?

Stadens groddjursprojekt

Mer information

Större vattensalamander

Läs om den större vattensalamandern, och det åtgärdsarbete som bedrivs på nationell nivå. Länsstyrelsen i Örebro län (PDF, 2008).