Kräldjur

Skogsödla
Skogsödla. Foto: Johan Pontén
Kräldjur syns tämligen sällan i Stockholm, utöver i stadens större naturområden. Lämpliga livsmiljöer har blivit sällsynta och barriärerna många. Det finns dock ännu möjligheter att förbättra förutsättningarna genom att tillskapa nya, värdefulla kräldjursmiljöer i staden.

Stockholm hyser fem kräldjursarter: vanlig snok, huggorm, kopparödla, skogsödla samt den ovanliga hasselsnoken. Samtliga är fridlysta, och hasselsnoken är rödlistad (kategori Sårbar). Att de är fridlysta innebär att det är förbjudet att döda, skada eller fånga ormar och deras ägg och ungar. Undantaget är om du hittar en huggorm på din tomt. Då får du fånga in och flytta den.

För att upprätthålla livskraftiga populationer av kräldjur i Stockholm behöver man värna om både deras jaktmarker, solplatser, skydds- och övervintringslokaler samt spridningsvägar där emellan.

Åtgärd Status Slutår Ansvar
Genomförd
Genomförd
Lövsta våtmark och dammsystem
Genomförd 2009 Hässelby Golf
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
Kyrkhamns fältskola
Genomförd
Kaknäs ängar - restaurering av stora och lilla dammen
Genomförd 2006 Trafikkontoret
Pågående
Pågående
Tillförsel av död ved och ris
Pågående
Förslag till åtgärd
Förslag till åtgärd
Anlägga kompost- och gödselhögar
Förslag till åtgärd
Förslag till åtgärd
Skapa stenrösen
Förslag till åtgärd
Tema TEMA.4.3.4
Senast uppdaterad: 2020-10-13
Kontakt

Mer information