Var finns Stockholms kräldjur?

Observationer av kräldjur kan hittas och rapporteras på www.artportalen.se. Generellt kan man säga att kräldjur, och framför allt ormar, förekommer i groddjurstäta miljöer, och ofta i närheten av de groddammar som staden anlagt de senaste åren. Stadens anläggande av groddammar verkar således också ha en positiv inverkan på kräldjuren.

Kräldjurskluster i Stockholm


Norra Stockholm:
kärr på Norra och Södra Djurgården, Judarskogens naturreservat, Grimsta naturreservat, Kyrkhamn-Lövsta och Hansta naturreservat

Södra Stockholm: Flatens naturreservat, Bagarmossenskogen, Högdalstopparna, Sätraskogens naturreservat

Hasselsnok

Hasselsnok

Foto: Staffan Danielsson

Hasselsnoken är nationellt sett ovanlig och är upptagen på rödlistan som Sårbar. På grund av dess mönstrade utseende förväxlas den ibland med huggormen.
I Stockholms stad har två observationer av denna art gjorts (2000 och 2010) i trakterna runt Flatens naturreservat samt Bagarmossenskogen, inom Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Här är åtgärder för att gynna kräldjuren därför extra relevanta.
För att gynna hasselsnoken specifikt kan man jobba med slyrensning i öppna och halvöppna gräs- och hedytor.

Vanlig snok

Vanlig snok

Foto: Staffan Danielsson

Vanlig snok är den mest förekommande av kräldjuren i Stockholm. Dessa uppehåller sig generellt vid vattenbryn och groddammar där de jagar fisk och groddjur, då den är en duktig simmare. Vanlig snok kan kännas igen på dess gula nackfläckar.
Norr om stan förekommer vanlig snok i bland annat Norra Djurgården, Judarskogens naturreservat, Grimsta naturreservat, Hansta naturreservat och Kyrkhamn-Lövsta.
Söder om stan förekommer de vanligen i Flatens naturreservat, Högdalstopparna, Magelungen samt i Sätraskogens naturreservat.

Kopparödla

Kopparödla

Foto: Roland Staav

Kopparödlan, eller ormslå som den också kallas, är en ödla med återbildade ben, som därför påminner om en liten kopparfärgad orm. Skillnaden är att den har ögonlock, vilket saknas hos ormar.
I Stockholm förekommer den sporadiskt på flera håll, men framför allt kan man observera dem i Kaknäskärret, Flatens naturreservat samt vid Isbladskärret på Södra Djurgården.

Skogsödla

Skogsödla

Foto: Johan Pontén

Skogsödlan är världens nordligaste levande reptil, men är inte särskilt förekommande i Stockholm. Den hittas både i skogsmiljöer och i mer öppna marker. Områden där båda dessa livsmiljöer finns, och den öpna marken hålls öppen, finns också förutsättningar för skogsödlan.
Skogsödlan har observerats på ett fåtal ställen i Stockholm på senare tid, till och med i de centrala delarna: Rosenlundsparken på Södermalm, Hansta naturreservat, Bagarmossenskogen och Högdalstopparna.

Huggorm

Huggorm

Foto: Johan Pontén

Huggormen förväxlas ibland med snok, men har till skillnad från denna ofta ett karaktäristiskt sicksackigt mönster som snoken saknar. Huggormar får, liksom andra kräldjur, inte dödas.
Huggorm förekommer väldigt sporadiskt i Stockholms stad. Bland annat har enstaka exemplar observerats i Bagarmossenskogen, Flatens naturreservat, Högdalstopparna, Sätraskogens naturreservat, Kyrksjölötens naturreservat/Judarskogens naturreservat samt Kyrkhamn-Lövsta.

Artikel TEMA.4.3.4.
Senast uppdaterad: 2016-02-22
Kontakt