Kryptogamer

Svampar
Foto: Johan Pontén
Till gruppen kryptogamer hör bland annat svampar, mossor och lavar. Många av dem trivs i störningsfria miljöer och är bra indikatorer på miljöförändringar.
Kryptogamer brukar man kalla växter och växtliknande organismer som inte bildar frön. I samlingsnamnet ingår så biologiskt olika grupper som alger, svampar, lavar, mossor samt fräken- och ormbunksväxter. Kryptogamer har även andra egenskaper gemensamt: de växer ofta sakta, förökar sig med sporer och många av dem trivs i fuktiga och skuggiga miljöer. Kryptogamer kan också vara viktiga miljöindikatorer. Till exempel är många trädlevande lavar och mossor (så kallade epifyter) känsliga för luftföroreningar.
Tema TEMA.4.3.6
Senast uppdaterad: 2020-10-13
Kontakt

Mer information