Plats med bosyska

Bosyska. Bild: Hans Sjögren.
Bosyska. Bild: Hans Sjögren.

Bosyskan, Ballota nigra L., är en flerårig ört med lila blommor och brännässlelika blad, som vanligen växer på kulturpåverkad mark vid byar och gårdar. Örten har historiskt sett använts som boskapsmedicin. Arten är i dagsläget inte rödlistad. Bosyskan har observerats i närheten av Anna Lindhs park, både vid kvarteret Vintertullen och vid Barnängsgatan 66. Hit kom den troligen som medicinalväxt eller i samband med den bomullshantering som tidigare fanns i området. Växtplatsen vid "Disponentvillan" upptäcktes redan 1925 och har sedan dess blivit flitigt besökt av stadens botanister och naturintresserade. Fynduppgifter finns från senast 2016.

Artikel TEMA.4.3.4.1
Senast uppdaterad: 2016-11-11