Plats med spetsfingerört

Spetsfingerört. Bild: Hans Sjöberg.
Spetsfingerört. Bild: Hans Sjöberg.

Strax söder om Tegeluddsviaduktens östra ände växer Spetsfingerört (Sibbaldianthe bifurca). Arten är sällsynt och infördes ursprungligen med barlast från Ryssland under 1800-talet, men är numera naturaliserad på några få platser i Sverige, bland annat vid Värtahamnen i Stockholm. Spetsfingerörten på Skansen härrör från denna växtlokal.

När den gula lilla fingerörten blommat över för säsongen, känns den ändå lätt igen på de kluvna (bifurkerade) spetsarna på småbladen.

Lokalen har inte utnämnts till naturminne (vilket föreslogs i BUS-projektet 2003) och frågan avses inte drivas vidare av staden. Däremot bör hänsyn ägnas växten så att den fortsätter trivas och förblir synlig för allmänheten.

Spetsfingerörten vid Värtahamnen omplaceras tillfälligt under 2016 med anledning av ombyggnation på lokalen.

Artikel TEMA.4.3.4.
Senast uppdaterad: 2017-10-27