Småkryp

Blå jungfruslända
Blå jungfruslända. Foto: Johan Pontén

Stockholms långa strandsträckor är livsmiljö för olika sorters insekter såsom trollsländor. En annan viktig naturtyp för insekter är stadens unika bestånd av grova ekar. Jätteekarnas multnande innanmäte hyser en rik mångfald av skalbaggar och andra småkryp.

Här redovisas åtgärder för alla sorters evertebrater, det vill säga ryggradslösa djur, så som skalbaggar och bin.

Åtgärder

Delområde TEMA.4.3.5
Senast uppdaterad: 2016-12-02
Kontakt