Mulmholk och bikupor på tekniska nämndhuset

Biholkarna på Tekniska nämndhusets tak
Biholkarna på Tekniska nämndhusets tak. Foto: Johan Pontén

På byggnadens tak har fastighetskontoret låtit placera mulmholkar för eklevande insekter samt två bikupor. De nya bostäderna är ett led i stadens satsning på att stimulera urbana ekosystemtjänster. Syftet är att:

  • gynna den biologiska mångfalden
  • göra det lättare för hotade arter att överleva i staden.
  • väcka uppmärksamhet kring binas alltmer utsatta situation

I varje bikupa kommer cirka 50 000 bin att arbeta. De som sköter om bina är Bee Urban. Var 10:e dag ser de till att bisamhällena mår bra. Efter sommaren 2016 kom Bee Urban till fastighetskontoret för att berätta om ekosystemtjänster och nyttan med de nya hyresgästerna i tekniska nämndhuset.

Åtgärd TEMA.4.3.5.1
Senast uppdaterad: 2019-03-06
Ansvarig organisation
  • Fastighetskontoret
Aktör
  • Bee Urban
Kontakt
Stadsdelar Tema