Ekosystemtjänster

Orientering i Älvsjöskogen
Orientering i Älvsjöskogen. Rekreation är en kategori av ekosystemtjänster. Foto: Anna Edström

Växter och djur samverkar med varandra och sin miljö i form av ekosystem, vilka levererar en mängd nyttor - ekosystemtjänster, som vi människor är beroende av.

Ekosystemtjänster kallas de "nyttor" som naturens olika ekosystem och organsimer förser oss med. De främjar människors behov och välmående och är mycket viktiga för en hållbar stadsutveckling.

Ekosystemtjänster brukar delas in i fyra kategorier efter vilken typ av tjänster det handlar om: stödjande, reglerande, kulturella och försörjande.

Bullerdämpning

Genomförd

Grön bullerskyddsskärm Lidingövägen

Åtgärd TEMA.4.4.1 Under 2016 byggde Stockholms stad en grön bullerskyddsskärm längs med Lidingövägen invid Östermalms IP. Den växtbeklädda skärmen ersatte ett traditionellt bullerplank, och klarar av att absorbera både luftpartiklar, avgaser och buller.
Genomförd

Björns vertikala trädgård

Åtgärd TEMA.4.4.2 Fastighetskontoret har i ett pilotprojekt skapat en växtvägg vid Björns trädgård på Södermalm. Detta är ett mindre stadsutvecklingsprojekt som genomförts för att utveckla ekosystemtjänster på stadens fastigheter.
Delområde TEMA.4.4
Senast uppdaterad: 2017-06-27
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt

Relaterat

Projektet C/O City

Läs om hur ekosystemtjänster kan användas vid stadsplanering och i klimatanpassningsarbetet.

Mer om ekosystemtjänster

Rekreation