Ekosystemtjänster

Växter och djur samverkar med varandra och sin miljö i form av ekosystem, vilka levererar en mängd nyttor - ekosystemtjänster, som vi människor är beroende av.

Låt naturen göra jobbet - En film om ekosystemtjänster och klimatanpassning i den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden.

Ekosystemtjänster kallas de "nyttor" som naturens olika ekosystem och organsimer förser oss med. De främjar människors behov och välmående och är mycket viktiga för en hållbar stadsutveckling.

Ekosystemtjänster brukar delas in i fyra kategorier efter vilken typ av tjänster det handlar om: stödjande, reglerande, kulturella och försörjande.

Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar
Bullerdämpning
Genomförd
Grön bullerskyddsskärm Lidingövägen
Genomförd Bullerdämpning 2016
Genomförd
Björns vertikala trädgård
Genomförd Bullerdämpning 2016 Fastighetskontoret
Genomförd
Takpark med ekologisk mångfald
Genomförd Bullerdämpning 2015
Genomförd
Nytt torvbaserat system för gröna tak och fasader
Genomförd Bullerdämpning 2015
Reglerande ekosystemtjänster
Genomförd
Växtvägg på återvinningscentral i Högdalen
Genomförd Reglerande ekosystemtjänster 2017
Genomförd
Stadsodling i Högdalen
Genomförd Reglerande ekosystemtjänster 2015
Genomförd
Stadsodling - en mötesplats i Norra Djurgårdsstaden
Genomförd Reglerande ekosystemtjänster 2013
Genomförd
Biodling för bibehållet ekosystem
Genomförd Reglerande ekosystemtjänster 2016
Förslag till åtgärd
Ersätt asfalt med armerat gräs
Förslag till åtgärd Reglerande ekosystemtjänster
Genomförd
Grässpår - gröna spårvagnsgator
Genomförd Reglerande ekosystemtjänster 2017 SL
Tema TEMA.4.4
Senast uppdaterad: 2018-11-13
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
Tema

Relaterat

Projektet C/O City

Läs om hur ekosystemtjänster kan användas vid stadsplanering och i klimatanpassningsarbetet.

Mer om ekosystemtjänster

Rekreation