Ekosystemtjänster

Orientering i Älvsjöskogen
Orientering i Älvsjöskogen. Rekreation är en kategori av ekosystemtjänster. Foto: Anna Edström

Växter och djur samverkar med varandra och sin miljö i form av ekosystem, vilka levererar en mängd nyttor - ekosystemtjänster, som vi människor är beroende av.

Ekosystemtjänster kallas de "nyttor" som naturens olika ekosystem och organsimer förser oss med. De främjar människors behov och välmående och är mycket viktiga för en hållbar stadsutveckling.

Ekosystemtjänster brukar delas in i fyra kategorier efter vilken typ av tjänster det handlar om: stödjande, reglerande, kulturella och försörjande.

Bullerdämpning

Genomförd

Grön bullerskyddsskärm Lidingövägen

Åtgärd TEMA.4.4.1 Under 2016 byggde Stockholms stad en grön bullerskyddsskärm längs med Lidingövägen invid Östermalms IP. Den växtbeklädda skärmen ersatte ett traditionellt bullerplank, och klarar av att absorbera både luftpartiklar, avgaser och buller.
Genomförd

Björns vertikala trädgård

Åtgärd TEMA.4.4.2 Fastighetskontoret har i ett pilotprojekt skapat en växtvägg vid Björns trädgård på Södermalm. Detta är ett mindre stadsutvecklingsprojekt som genomförts för att utveckla ekosystemtjänster på stadens fastigheter.
Genomförd

Takpark med ekologisk mångfald

Åtgärd TEMA.4.4.3 Ovanpå Sveavägen 44 har Sveriges första riktiga takpark anlagts, med ekologisk mångfald och hänförande utsikt över Stockholm. Det handlar alltså inte om en liten gräsmatta utan flera svenska naturtyper på en yta av 0,3 hektar - lika stort som hela Hötorget. Parken är ett levande landskap som består av tre olika biotoper, anpassade efter den karga platsen med grund jordmån.
Genomförd

Nytt torvbaserat system för gröna tak och fasader

Åtgärd TEMA.4.4.4 På en yta i ”Cleantech Högdalen”, ett kluster av miljöteknikföretag, har fastighetsägaren Argo Tele anlagt torvbaserade system för tak. Torven kommer från norska torvmossar och packas i nätsäckar, läggs sedan på tak som underlag för takväxtligheten. Torvsystemet bromsar vattenavrinning, dämpar buller, förbättrar luft och bidrar även till biologisk mångfald.

Reglerande ekosystemtjänster

Genomförd

Växtvägg på återvinningscentral i Högdalen

Åtgärd TEMA.4.4.5 Under våren 2017 förvandlas en av väggarna på återvinningscentralen i Högdalen till en grönskande växtvägg. På uppdrag av Stockholm Vatten och Avfall genomför Butong AB projektet i Högdalen.
Genomförd

Stadsodling i Högdalen

Åtgärd TEMA.4.4.6 I hjärtat av industriområdet Högdalen, söder om Stockholm, växer ett kluster av miljöteknikföretag. Som exempel har boende i Högdalen startat en stadsodling nära industriområdet i samarbete med Cleantech Högdalen, Parkförvaltningen Årsta-Vantör och Nya Rågsveds Folkets Hus förening. Odlingen binder ihop industriområdet och bostadsområdet i Högdalen. Stadsodlingar sker på flertalet platser i Stockholm och odlingen i Högdalen utgör ett exempel på den här typen av verksamhet.
Genomförd

Stadsodling - en mötesplats i Norra Djurgårdsstaden

Åtgärd TEMA.4.4.7 I Norra Djurgårdsstaden finns ett stort engagemang för stadsodling. Med hjälp av enkla pallkragar och lite ekologisk jord skapar Östermalms stadsdelsförvaltning en mötesplats där boende från de gamla och nya delarna av Hjorthagen träffas för att odla grönsaker och växter.
Genomförd

Biodling för bibehållet ekosystem

Åtgärd TEMA.4.4.8 Vid den så kallade Kontorsvillan i Norra Djurgårdsstaden har Östermalms stadsdelsförvaltning tillsammans med företaget Bee Urban placerat ut två bikupor. Kuporna förser grönområden inom en radie av två till tre kilometer med honungsbin.
Delområde TEMA.4.4
Senast uppdaterad: 2018-02-07
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt

Relaterat

Projektet C/O City

Läs om hur ekosystemtjänster kan användas vid stadsplanering och i klimatanpassningsarbetet.

Mer om ekosystemtjänster

Rekreation