Nära tillgång till park och natur

För att ett park- och naturområde ska upplevas som nära och användas ofta av barn och äldre bör det ligga inom 200 meter från bostaden. Sedan flera år arbetar staden med att förbättra tillgången till parker och naturområden. I arbetet specificeras 19 olika parkkvaliteter som är viktiga för stockholmarna.
Andel stockholmare som har tillgång till park- och naturområden inom 200 meter.
Datakälla: Datakällor: Sociotopkartan, parkdatabasen och befolkningsstatistik

Kommentar

83 % av stadens invånare hade tillgång till park- och naturområden inom 200 meter under 2014. Indikatorn mäts vart femte år, nästa mätning beräknas göras 2020.
Indikator TEMA.4.4.10
Senast uppdaterad: 2018-09-05
Ansvarig organisation
  • Stadsbyggnadskontoret