Tillgång till parker och natur

Nyckeltalet visar hur stor andel av invånarna i Stockholms stad som är mycket eller ganska nöjda med tillgången till parker och naturområden i sin stadsdel.
Andel invånare som är nöjda med tillgången till parker och naturområden i sin stadsdel
Mätområde Datum Värde (%)
Kungsholmen 2004 92
Kungsholmen 2007 91
Kungsholmen 2010 89
Kungsholmen 2013 92
Datakälla: Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Stockholmarna har ett utbrett intresse för att vistas utomhus i parker och naturområden. Under sommaren beger sig drygt 60 procent av stockholmarna dagligen eller flera gånger varje vecka ut i stadens parker och naturområden.
En majoritet av stockholmarna, drygt 80 procent, uppger att de är mycket eller ganska nöjda med tillgången till parker och natur i den egna stadsdelen. Det gäller såväl i ytterområdena som i innerstaden. Tillgänglighet och avstånd till grönområden är avgörande för hur ofta de besöks.
Data hämtas från Stockholms stads medborgarenkät Miljö och miljövanor i Stockholm. Mätningen genomförs vart tredje år.
Indikator TEMA.4.4.3
Senast uppdaterad: 2019-05-23
Aktör
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden