Tillgång till platser för odling

Nyckeltalet visar hur stor andel av invånarna i Stockholms stad som är mycket eller ganska nöjda med tillgången till platser för odling i sin stadsdel.
Andel invånare som är nöjda med tillgången till platser för odling i sin stadsdel
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Andelen som har svarat att de är nöjda med tillgången till platser för odling är relativt låg totalt för hela staden, där endast 23 procent anser sig vara nöjda. Andelen nöjda har dock ökat något sedan undersökningen senast genomfördes 2013.
Indikator TEMA.4.4.9
Senast uppdaterad: 2019-05-23