Levande vattendrag

Bäckravin i Flatens naturreservat
Bäckravin i Flatens naturreservat. Foto: Johan Pontén

Det finns många växt- och djurarter som bara kan leva i strömmande vatten. Ett naturligt lopp med slingrande vattenfåra, varierande vattenstånd och många småmiljöer är några av ingredienserna för ett levande vattendrag med hög biodiversitet.

I Stockholm har många vattendrag rätats ut, försvunnit eller kulverterats, i takt med först jordbrukets och sedan bebyggelsens utveckling. De som finns kvar har därför ett högt skyddsvärde, även små och till synes obetydliga diken och bäckar.

Både Stockholms stad och grannkommunerna har i senare tid satsat på restaurering av olika bäckar och diken för att försöka återskapa strukturer som gynnar flora och fauna, samtidigt som näringsämnen läggs fast.

Delområde TEMA.4.1.3
Senast uppdaterad: 2017-11-24
Kontakt