Levande vattendrag

Bäckravin i Flatens naturreservat
Bäckravin i Flatens naturreservat. Foto: Johan Pontén
Det finns många växt- och djurarter som bara kan leva i strömmande vatten. Ett naturligt lopp med slingrande vattenfåra, varierande vattenstånd och många småmiljöer är några av ingredienserna för ett levande vattendrag med hög biodiversitet.

I Stockholm har många vattendrag rätats ut, försvunnit eller kulverterats, i takt med först jordbrukets och sedan bebyggelsens utveckling. De som finns kvar har därför ett högt skyddsvärde, även små och till synes obetydliga diken och bäckar.

Både Stockholms stad och grannkommunerna har i senare tid satsat på restaurering av olika bäckar och diken för att försöka återskapa strukturer som gynnar flora och fauna, samtidigt som näringsämnen läggs fast.

Åtgärdskarta naur

I kartan visas genomförda åtgärder i grönt, pågående i gult, förslag till nya åtgärder i blått och avförda åtgärder i rött. Visa alla åtgärder.
Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar
Fysiska åtgärder
Genomförd
Igelbäcken - ny bäckfåra vid nya E18-bron
Genomförd Fysiska åtgärder 2013 Trafikverket
Genomförd
Igelbäcken - restaurering i Solna
Genomförd Fysiska åtgärder 2011 Solna stad
Genomförd
Igelbäcken - restaurering vid Eggeby
Genomförd Fysiska åtgärder 2011 Trafikkontoret
Genomförd
Igelbäcken - restaurering vid Kymlinge
Genomförd Fysiska åtgärder 2007 Solna stad
Sundbybergs stad
Genomförs kontinuerligt
Igelbäcken - dricksvattentillsättning
Genomförs kontinuerligt Fysiska åtgärder Stockholm Vatten och Avfall
Genomförd
Restaurering av Årstabäcken
Genomförd Fysiska åtgärder 2007 Exploateringskontoret
Stockholm Vatten och Avfall
Genomförd
Kräppladiket - två nya dammar
Genomförd Fysiska åtgärder 2007 Stockholm Vatten och Avfall
Genomförs kontinuerligt
Sätraån - dricksvattentillsättning
Genomförs kontinuerligt Fysiska åtgärder
Pågående
Funktionsförbättring av Kräppladammarna
Pågående Fysiska åtgärder Stockholm Vatten och Avfall
Förslag till åtgärd
Igelbäcken - fortsatta restaureringar
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder
Tema TEMA.4.1.3
Senast uppdaterad: 2021-02-24
Kontakt